NieuwsHierbij nodigen wij u van harte uit voor de ledenvergadering op Donderdag 28 februari 2019 om 19:30 uur in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk. De agenda voor deze ledenvergadering ziet er als volgt uit: Opening Mededelingen Voorstellen huurderscommissaris Notulen ledenvergadering 21-2-2018 Jaarverslag 2018 / Jaarplan 2019 (met toelichting) Vragen, […]

Uitnodiging Ledenvergadering op donderdag 28 februari 2019


Harde muziek of gestamp op de trap. Een hond die voor de deur plast. Een boom die de tuin overschaduwt of een kinderwagen op de galerij. Voor je het weet, groeien kleine irritaties uit tot grote conflicten. Buren worden vreemden, of erger nog, vijanden. Herken je dit? Buurtbemiddeling Kwadraad helpt […]

Buurtbemiddeling KwadraadOp maandag 27 juni 2016 bracht minister Stef Blok een bezoek aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hij ging in gesprek met wethouder Knol en de bestuurders van woningbouwvereniging Reeuwijk, Mozaïek Wonen en de beide huurdersverenigingen. Vervolgens kreeg de minister een rondleiding langs de Maximalocatie en het complex Kerverland in Waarder. Voorbeeldfunctie […]

Minister Stef Blok bezocht gemeente Bodegraven-ReeuwijkFeestelijke ondertekening prestatieafspraken Bodegraven-Reeuwijk 2016-2020 Ter afronding van een uniek doorlopen proces om te komen tot de woonvisie met de bijbehorende prestatieafspraken Op maandag 14 maart 2016 ondertekenden wethouder Dirk-Jan Knol, Vincent van Luit (directeur – bestuurder Woningbouwvereniging Reeuwijk), Ron de Haas (directeur – bestuurder Mozaïek Wonen), Nettie Voordouw (voorzitter […]

Afgelopen maandag 14 maart: Feestelijke ondertekening prestatieafspraken Bodegraven-Reeuwijk 2016-2020Op uitnodiging van Atrivé hebben er op 28 januari jongstleden drie bestuursleden van de HVR deelgenomen aan het “Participatielab”. Tijdens deze bijeenkomst werd er stil gestaan bij de vraag op welke mogelijke manieren huurders meer betrokken kunnen worden bij de huurdersvereniging. Vragen die hierbij gesteld werden waren: “hoe kan je […]

Huurdersvereniging Reeuwijk bij Participatielab van Atrivé


In goed overleg is besloten dat Stefan Vogelaar zijn taken als voorzitter van Huurdersvereniging Reeuwijk neerlegt, en dat Piet Capelle deze overneemt. Het lukt Stefan op dit moment, door veranderingen in zijn persoonlijke situatie, niet goed om de taken die bij het voorzitterschap horen, goed uit te voeren. We hopen […]

Wijziging binnen bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk


Met trots presenteren wij onze website, inclusief een mooi logo. De website zal gaan dienen als belangrijk communicatiemiddel naar de leden van Huurdersvereniging Reeuwijk en andere belangstellenden. Langs deze weg zullen wij u informeren over actuele ontwikkelingen betreffende onze vereniging en het huren in Reeuwijk, Waarder en Driebruggen. Wij houden u op […]

Huurdersvereniging Reeuwijk is online!