NieuwsHierbij nodigen wij u van harte uit voor de ledenvergadering op woensdag 23 februari 2022 om 19:30 uur in Zalencentrum “De Brug”, Dunantlaan 1, Reeuwijk. De agenda voor deze ledenvergadering ziet er als volgt uit: Opening Mededelingen Notulen ledenvergadering 26 februari 2021 Jaarverslag 2021 / Jaarplan 2022 (met toelichting) Vragen, […]

Algemene ledenvergadering 23 februari 2022


KLIMAATADAPTATIE: De afgelopen jaren is de gemiddelde temperatuur op aarde gestegen met 1 graad Celsius en op de Noordpool zelfs met zo’n 3 graden. Die temperatuur- stijging zorgt voor extremer weer : we krijgen steeds  vaker te maken met lange periodes van droog en warm weer en heftige regenbuien en stormen. Dienaangaande […]

Tegels eruit, groen erin!Bent u getrouwd of hebt u geregistreerd partnerschap, dan bent u volgens de wet automatisch medehuurder. In alle andere gevallen bent u alleen medehuurder als uw naam ook op de huurovereenkomst staat.  Woont u samen, maar bent u niet getrouwd en heeft u ook geen geregistreerd partnerschap en staat u […]

MedehuurderschapWaar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat is niet altijd te voorkomen. Ook een woningcorporatie maakt wel eens een fout of doet iets wat een huurder niet bevalt. In de meeste gevallen kunnen vergissingen snel recht gezet worden, maar niet altijd. Dan groeit een klacht uit tot een geschil. Een […]

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland‘Wonen is een recht, geen privilege.’ In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021, voeren de Woonbond en burgerbeweging “De Goede Zaak” samen actie om de landelijke politiek te motiveren met echte oplossingen te komen voor de wooncrisis. De campagne leunt op vier standpunten: STANDPUNT  1 : MEER  SOCIALE  HUURWONINGEN.                                                                         Vergroot […]

Campagne ‘Weg met de wooncrisis’