GEZOCHT: NIEUWE BESTUURSLEDEN.


Beste leden van Huurdersvereniging Reeuwijk (HVR).

In verband met het aftreden van twee bestuursleden, nl. de voorzitter en een algemeen bestuurslid, roepen we gemotiveerde leden op zich te kandideren.

De HVR is het aanspreekpunt voor de Woningbouwvereniging Reeuwijk (WBVR): zij kan v.w.b. een aantal bestuurszaken om instemming worden gevraagd en bij beleidsbeslissingen op hoofdlijnen om advies.

Actuele vraagstukken zijn o.a.: de energie transitie, zonnepanelen, isolatie, energie neutraal bouwen, maar ook de samenwerking met partner Mozaïek Wonen, de gemeente Bodegraven Reeuwijk en diverse interregionale overlegorganen.

De samenwerking tussen HVR en WBVR kenmerkt zich als positief; het gezamenlijk belang is het uitgangspunt, een sociaal woningverhuurbeleid het doel.

Om een actieve HVR is stand te houden zijn gemotiveerde bestuursleden van wezenlijk belang.  Het is wel belangrijk dat je als bestuurslid in staat bent om niet alleen je eigen mening te verkondigen, maar ook, voor zover mogelijk, de mening van de achterban kunt vertegenwoordigen.

De HVR is er niet voor individuele geschillen tussen huurder en WBV. Ook heeft de HVR geen enkele bevoegdheid in het toewijzen van woningen en leent zich niet voor lobbyen. De HVR is wel het aanspreekpunt voor de huurders voor algemene zaken en vragen en is en spiegel en klankbord voor de WBV.

Werkwijze: Ongeveer 1x in de vijf weken vergader je met de overige leden van het bestuur over de onderwerpen die op dat moment spelen. Ook kan het zijn dat je, als je daar tijd voor hebt, de HVR vertegenwoordigt bij bijeenkomsten waar het bestuur voor is uitgenodigd, zoals b.v. overleg met de gemeente.

Heb je tijd en de ambitie om bestuurslid van de HVR te willen worden, meld je dan aan middels de mail: info@hvreeuwijk.nl  of  bel informeel met een bestuurslid. 

Joop Droog: 0182395002 of 0612926306

Wilma Grondman: 0645372361

Evert Stoppelenburg: 0182392017 of 0610654366

John van den Burg: 0182393060 of 0651629672

Rick de Rooy: 0651619672

 Piet Capelle: 0182393609

Nieuwe bestuursleden worden tijdens de jaarvergadering in februari, alvorens in functie te treden, door de aanwezige leden benoemd! 

Huurdersvereniging Reeuwijk

Secretariaat: Van Goghstraat 8                                                                 

2811 TA Reeuwijk.