Wij doen!


Huurdersvereniging Reeuwijk heeft in haar statuten een aantal doelen gesteld, om goed als huurdersorganisatie te kunnen functioneren:

 1. De belangen te behartigen van de huurders van Woningbouwvereniging Reeuwijk
 2. Het waarborgen van de rechtspositie van de huurders van Woningbouwvereniging Reeuwijk.
 3. Het, in gezamenlijk overleg, bevorderen van de directe leefomgeving van de huurders van Woningbouwvereniging Reeuwijk.
 4. Het verlenen van ondersteuning & advies aan de huurders van Woningbouwvereniging Reeuwijk.

Wij willen deze doelen bereiken door:

 1. Huurders te informeren en bijeenkomstenĀ te beleggen voor de huurders.
 2. De belangen van de huurders te behartigen in overlegsituaties, zowel met Woningbouwvereniging Reeuwijk, als met andere overlegpartners.
 3. Nastreven van inspraak van huurders in het woningbouwbeleid in het breedste zin van het woord.
 4. Actief peilen van de mening van de huurders.
 5. Elke activiteit aannemen, steunen en stimuleren om het doel te verwezenlijken.
 6. Samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de Woningbouwvereniging Reeuwijk
 7. Gebruik maken van informatierecht, gekwalificeerd adviesrecht en instemmingsrecht om de beoogde doelstellingen te verwezenlijken.