Archief


Documenten 2018 Jaarverslag en -rekening 2018 Jaarplan 2018 Begroting Huurdersvereniging Reeuwijk 2018 Notulen Ledenvergadering 21-2-2018 Documenten 2017 Jaarverslag en -rekening 2017 Begroting Huurdersvereniging Reeuwijk 2017 Jaarplan 2017 Notulen Ledenvergadering 22 februari 2017 Documenten 2016 Jaarverslag en -rekening 2016 Notulen ledenvergadering 29-6-2016 Documenten 2015 Statuten Huurdersvereniging Reeuwijk Samenwerkingsovereenkomst Huurdersvereniging en WBVR […]

Documentenarchief


Op maandag 27 juni 2016 bracht minister Stef Blok een bezoek aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hij ging in gesprek met wethouder Knol en de bestuurders van woningbouwvereniging Reeuwijk, Mozaïek Wonen en de beide huurdersverenigingen. Vervolgens kreeg de minister een rondleiding langs de Maximalocatie en het complex Kerverland in Waarder. Voorbeeldfunctie […]

Minister Stef Blok bezocht gemeente Bodegraven-Reeuwijk


Feestelijke ondertekening prestatieafspraken Bodegraven-Reeuwijk 2016-2020 Ter afronding van een uniek doorlopen proces om te komen tot de woonvisie met de bijbehorende prestatieafspraken Op maandag 14 maart 2016 ondertekenden wethouder Dirk-Jan Knol, Vincent van Luit (directeur – bestuurder Woningbouwvereniging Reeuwijk), Ron de Haas (directeur – bestuurder Mozaïek Wonen), Nettie Voordouw (voorzitter […]

Afgelopen maandag 14 maart: Feestelijke ondertekening prestatieafspraken Bodegraven-Reeuwijk 2016-2020