Minister Stef Blok bezocht gemeente Bodegraven-Reeuwijk


Op maandag 27 juni 2016 bracht minister Stef Blok een bezoek aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hij ging in gesprek met wethouder Knol en de bestuurders van woningbouwvereniging Reeuwijk, Mozaïek Wonen en de beide huurdersverenigingen. Vervolgens kreeg de minister een rondleiding langs de Maximalocatie en het complex Kerverland in Waarder.

Voorbeeldfunctie woonvisie en prestatieafspraken

Aanleiding voor het bezoek vormde de gemeentelijke woonvisie en de prestatieafspraken die de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersverenigingen half maart 2016 met elkaar hebben afgesloten. Op grond van de door minister Blok herziene woningwet vormen dergelijke woonvisies en prestatieafspraken de basis van het nieuwe volkshuisvestingsstelsel. Het jaar 2016 is het eerste jaar dat een volwaardige cyclus draait: overal in het land leren gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties omgaan met het nieuwe systeem. De minister is geïnteresseerd in goede praktijkvoorbeelden. Door de brede opzet van de woonvisie, de betrokkenheid van veel verschillende partijen en de goede samenwerking van gemeente, corporaties en huurdersverenigingen zijn de woonvisie en de prestatieafspraken van Bodegraven-Reeuwijk zo’n goed voorbeeld. Daarom wilde de minister graag meer leren over de aanpak. De gemeente, corporaties en huurdersverenigingen zijn trots op de bereikte resultaten en vertelden de minister daarom graag meer over het proces en het resultaat.

Foto is gemaakt door Marijke Groot

Foto is gemaakt door Marijke Groot

Maximalocatie en Kerverland

De gemeente, de corporaties en de huurdersverenigingen ontvingen de minister in de ‘Huiskamer van Waarder’ in het dorp Waarder. Dit is onderdeel van de herontwikkeling van het complex Kerverland. In dit project, een van de meest recent opgeleverde nieuwbouwcomplexen met sociale huurwoningen in de gemeente, komen veel volkshuisvestelijke thema’s samen. Het gaat om woningen voor ouderen in een kleine kern, maar het project omvat onder meer ook een school en een welzijnsvoorziening. Het oude Kerverland wordt deels benut voor de huisvesting van vergunninghouders. Tenslotte is de Huiskamer van Waarder onderdeel van een reeks ‘Huizen van Alles’. Dit zijn bijzondere voorzieningen die in ieder dorp van de gemeente worden gerealiseerd. De Maximalocatie en Kerverland vormen een praktijkvoorbeeld van de goede resultaten die bereikt kunnen worden door de samenwerking van alle betrokken partijen, die ook tot uiting komt in de woonvisie en prestatieafspraken.

Bron: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk