wp_admin


Beste leden van Huurdersvereniging Reeuwijk (HVR). In verband met het aftreden van twee bestuursleden, nl. de voorzitter en een algemeen bestuurslid, roepen we gemotiveerde leden op zich te kandideren. De HVR is het aanspreekpunt voor de Woningbouwvereniging Reeuwijk (WBVR): zij kan v.w.b. een aantal bestuurszaken om instemming worden gevraagd en […]

GEZOCHT: NIEUWE BESTUURSLEDEN.


Beste Leden van de HVR : graag willen wij je op het volgende attent maken !  De secretaris, dhr . Van Geenen, heeft te kennen gegeven zijn functie neer te leggen. Bovendien is een algemeen bestuurslid in november 2022 afgetreden. Daarom zijn we op zoek naar twee enthousiaste HVR – […]

Gezocht: nieuwe bestuursleden


‘Een huis voor iedereen’ is natuurlijk gemakkelijk gezegd, we weten allemaal dat er een grote druk is op de woningmarkt, zowel voor huurwoningen als betaalbare koopwoningen. We weten ook allemaal dat elke gemeente de opgave heeft om statushouders te huisvesten. Het is de Rijksoverheid die elk half jaar bepaalt hoeveel […]

Een huis voor iedereenDe agenda voor deze ledenvergadering ziet er als volgt uit: Opening Mededelingen Notulen ledenvergadering 23 februari 2022 Jaarverslag 2022 (Vragen, vaststelling jaarverslag 2022) Jaarplan 2023 WbvR & HVR (met toelichting) (Vragen, vaststelling jaarplan 2023) Jaarrekening 2022  (Vragen, bevindingen kascommissie, vaststelling jaarrekening, benoemen leden kascommissie) Begroting 2023 (vaststelling begroting) Rondvraag Sluiting De […]

Uitnodiging ledenvergadering woensdag 22 februari in ‘De Brug’Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de ledenvergadering op woensdag 23 februari 2022 om 19:30 uur in Zalencentrum “De Brug”, Dunantlaan 1, Reeuwijk. De agenda voor deze ledenvergadering ziet er als volgt uit: Opening Mededelingen Notulen ledenvergadering 26 februari 2021 Jaarverslag 2021 / Jaarplan 2022 (met toelichting) Vragen, […]

Algemene ledenvergadering 23 februari 2022KLIMAATADAPTATIE: De afgelopen jaren is de gemiddelde temperatuur op aarde gestegen met 1 graad Celsius en op de Noordpool zelfs met zo’n 3 graden. Die temperatuur- stijging zorgt voor extremer weer : we krijgen steeds  vaker te maken met lange periodes van droog en warm weer en heftige regenbuien en stormen. Dienaangaande […]

Tegels eruit, groen erin!


Bent u getrouwd of hebt u geregistreerd partnerschap, dan bent u volgens de wet automatisch medehuurder. In alle andere gevallen bent u alleen medehuurder als uw naam ook op de huurovereenkomst staat.  Woont u samen, maar bent u niet getrouwd en heeft u ook geen geregistreerd partnerschap en staat u […]

Medehuurderschap
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat is niet altijd te voorkomen. Ook een woningcorporatie maakt wel eens een fout of doet iets wat een huurder niet bevalt. In de meeste gevallen kunnen vergissingen snel recht gezet worden, maar niet altijd. Dan groeit een klacht uit tot een geschil. Een […]

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland