Medehuurderschap


Bent u getrouwd of hebt u geregistreerd partnerschap, dan bent u volgens de wet automatisch medehuurder. In alle andere gevallen bent u alleen medehuurder als uw naam ook op de huurovereenkomst staat. 

Woont u samen, maar bent u niet getrouwd en heeft u ook geen geregistreerd partnerschap en staat u ook niet op de huurovereenkomst, dan kunt u een medehuurderschap aanvragen. U kunt medehuurderschap aanvragen per mail: info@wbvreeuwijk.nl of contact opnemen met WBV Reeuwijk: telefoon 0182- 393493. Als medehuurder heeft u dan dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Een medehuurder is (mede) verantwoordelijk voor de huurbetaling en de overige verplichtingen die voortkomen uit de huurovereenkomst. Hij of zij is ook aansprakelijk voor de woning en mag deze blijven huren als de hoofdhuurder verhuist of komt te overlijden.

Voorwaarden medehuurderschap :

Wilt u medehuurder worden, dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft minimaal twee jaar uw hoofdverblijf in de woning;                                
  • U  voert minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder. Dit kunt u aantonen door het overleggen van bijvoorbeeld gezamenlijke rekeningen, verzekeringspolissen of belasting aangiften.                                                                                                                    
  • U heeft voldoende inkomen om de huur ook alleen te betalen ;                                
  • Er is geen huurschuld op het moment van de aanvraag ;                                     
  • Het medehuurderschap mag niet worden aangevraagd met als doel om binnen een termijn van twee jaar hoofdhuurder van de woning te worden.

Kan een kind of kinderen medehuurder worden?

Meestal gaan kinderen na verloop van tijd het huis uit en op zichzelf wonen. Daarom wordt tussen ouders en inwonende volwassen kinderen geen duurzame gemeenschappelijke huishouding verondersteld. Daarom kunnen zij geen medehuurder worden. Alleen in uitzonderlijk gevallen kan een inwonend kind medehuurder worden en een verzoek tot medehuurderschap indienen als hij / zij tot op hoge leeftijd ( 35 jaar) altijd bij de ouders heeft gewoond.

Wanneer de huurder overlijdt en er zijn inwonende kinderen, dan mag de huurovereenkomst nog maximaal zes maanden na het overlijden van de huurder worden voortgezet. Tijdens deze periode kan/kunnen het kind / de kinderen een verzoek indienen om in de woning te blijven wonen. 

Het is niet zo dat kinderen automatisch in de woning kunnen blijven wonen. Woningbouwvereniging Reeuwijk gaat samen met de kinderen en eventuele familieleden een passende oplossing zoeken.