Werkwijze woningtoewijzing


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is woningnet-regio-midden-holland.png

Hieronder vindt u de stappen die u doorloopt vanaf inschrijving als woningzoekende tot toewijzing van de woning. 

Inschrijven

U schrijft zich in als woningzoekende bij WoningNet. 

Voorwaarden inschrijven woningzoekende: 

  • U bent achttien jaar of ouder; 
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsdocument; 
  • U bent ingezetene in Nederland (dat betekent dat u een woon- of postadres in Nederland heeft). 

Voor de inschrijving als woningzoekende wordt eenmalig € 23,- in rekening gebracht. 

Het beschikbare woningaanbod ontvangen via de e-mail 

Bent u ingeschreven bij WoningNet? Dan kunt u ervoor kiezen om het beschikbare woningaanbod via de e-mail te ontvangen. Log in op WoningNet en klik op ‘mijn abonnementen’. Vervolgens kunt u diverse criteria opgeven. U ontvangt dan voortaan alleen advertenties in uw mailbox van woningen die voldoen aan uw criteria. 

Reageren op woningaanbod

Woningbouwvereniging Reeuwijk publiceert dagelijks haar woningen gedurende één week op WoningNet. U mag maximaal 2 actuele reacties hebben. Dit zijn reacties op woningen waarvan de reactietermijn nog niet is verstreken. Na het sluiten van de reactietermijn kunt u na het inloggen op WoningNet uw positie bekijken. 

Inkomensverklaring (IBRI-formulier) 

Wilt u reageren op ons woningaanbod? Zorg dan nu alvast voor een inkomensverklaring. Aan de hand daarvan controleert Woningbouwvereniging Reeuwijk uw inkomens- of uitkeringsgegevens (wettelijk verplicht)voordat een woning wordt toegewezen. Klopt uw inkomen niet of kunt u niet op tijd de gevraagde gegevens aan leveren, dan kan het huis niet aan u worden toegewezen. Voorkom dus teleurstelling en vraag op tijd de juiste gegevens aan! 

Een inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst of belastingtelefoon (0800- 0543).
Er zijn websites die aanbieden tegen betaling voor u het IBRI-formulier aan te vragen. Woningbouwvereniging Reeuwijk adviseert u hiervan geen gebruik te maken. De Belastingdienst biedt dezelfde service maar dan gratis. 

Let op! Als u geen of niet tijdig een inkomensverklaring kunt overleggen, dan  is Woningbouwvereniging Reeuwijk helaas genoodzaakt om de woning aan een volgende kandidaat aan te bieden. 

Inkomensgrenzen

Voordat u op een woning reageert is het van belang dat u de inkomensgrenzen en voorrangsregels bekijkt. U kunt dan zien of uw huishoudinkomen past bij de huurprijs van de woning waarop u wilt reageren.
Hier treft u een overzicht van inkomensgrenzen in de regio Midden-Holland. 

In een eenvoudig overzicht passend toewijzen ziet u voor welke woningen u in aanmerking komt op WoningNet.

Geselecteerd. En dan? 

Wanneer u als eerste kandidaat bent geselecteerd voor een woning, ontvangt u via de e-mail een voorlopige aanbieding. Hierin staat hoe u de woning kunt accepteren of weigeren en welke documenten u voor een bepaalde datum moet inleveren. 

Benodigde documenten

Bij een woningaanbieding hebben wij de volgende documenten nodig: 

  • Inkomensverklaring (IBRI-formulier), aan te vragen bij de Belastingdienst of belastingtelefoon (0800-0543); 
  • De meest recente jaaropgave(n) van alle leden van het huishouden; 
  • De drie meest recente loonspecificaties of uitkeringsspecificaties van alle leden van het huishouden.; 
  • Kopie legitimatiebewijs (voor- en achterzijde) van alle leden van het huishouden; 
  • Verhuurdersverklaring. Indien u op dit moment geen woning huurt, maar dat wel in de afgelopen 5 jaar heeft gedaan, dan moet u een verklaring van de laatste verhuurder meenemen. Als u een koopwoning heeft dan moet u een hypotheekverklaring overleggen. 
  • Uitgebreid historisch uittreksel bevolkingsregister met de gegevens van alle gezinsleden gedurende de afgelopen 10 jaar (alleen van toepassing als u niet in Bodegraven-Reeuwijk ingeschreven staat). 
  • Als er sprake is van echtscheiding: een kopie van het verzoek om een echtscheiding bij de rechtbank, getekend door beide partijen, het eindvonnis of het verzoek om een voorlopige voorziening waaruit blijkt dat u de huidige woning dient te verlaten. 

Woning bezichtigen 

Voordat u besluit of u de woning accepteert is het mogelijk om de woning te bezichtigen. Woningbouwvereniging Reeuwijk informeert u over de wijze waarop een afspraak kan worden gemaakt. 

Acceptatie

Bij acceptatie van een woning controleert Woningbouwvereniging Reeuwijk of de acceptatie op tijd binnen is en of de door u verstrekte gegevens in WoningNet correct zijn. Als u uw gegevens niet op tijd inlevert dan heeft u de woning niet binnen de termijn geaccepteerd en gaat de aanbieding naar de volgende kandidaat op de kandidatenlijst. 

Huurcontract 

Indien alle ingeleverde stukken akkoord zijn, krijgt u een uitnodiging voor het tekenen van het huurcontract. Na het tekenen van het contract krijgt u de sleutels van uw woning. 

Verantwoording van de woningtoewijzing

Nadat de nieuwe huurder van een woning bekend is, wordt er een verantwoording van de woningtoewijzing gepubliceerd. De verantwoording kunt u vinden op Woningnet.