Werkgroepen


Onze vereniging heeft een aantal werkgroepen. Deze werkgroepen zijn in het leven geroepen om structuur in de vereniging te krijgen. Ook heeft het als voordeel dat er specifieke kennis binnen deze werkgroepen is, zodat we beter in staat zijn om de juiste informatie te hebben en hier een gegronde mening over de inhoud te vormen.

De werkgroepen zijn er ook voor bedoeld om huurders vrijblijvend mee te laten praten over het beleid.

De werkgroep Vastgoed

Deze werkgroep zal met elkaar de volgende onderwerpen behandelen:Gezocht2-01

 • Onderhoud aan woningen.
 • Verpaupering van huizen & tuinen.
 • Duurzaamheid
 • Sloop- en nieuwbouw
 • Het woningaanbod op de lange termijn.

De werkgroep Wonen

Deze werkgroep zal met elkaar de volgende onderwerpen behandelen:

 • Wijzigingen in het beleid van de verhuurder.
 • Het betaalbaar houden van de huren.
 • Wonen met zorg.
 • Huisvesting van kwetsbare groepen.

De werkgroep Participatie & Communicatie

Deze werkgroep zal met de volgende onderwerpen bezig zijn:

 • Communicatie met huurders
 • Participatie van huurders
 • Website

Mocht u expert in een van deze gebieden zijn, of wilt u graag mee praten over een onderwerp, dan bent u van harte welkom! U kunt dit aangeven bij het secretariaat. Ook zal regelmatig op de website verschijnen wanneer de werkgroepen bij elkaar komen, zodat u hierbij aan kunt schuiven.