Wij zijn!


Huurdersvereniging Reeuwijk is op 8 juni 2015 opgericht om de belangen van de huurders van Woningbouwvereniging Reeuwijk beter te kunnen behartigen.

Het bestuur van Huurdersvereniging Reeuwijk bestaat uit de volgende personen:

  • Piet Capelle (voorzitter)
  • Rob van Geenen (secretaris)
  • Joop Droog
  • Evert Stoppelenburg (penningmeester)
  • Wilma Grondman
  • Jeffrey Schavemaker
  • John van den Burg

Onze vereniging kent een aantal werkgroepen. Deze werkgroepen zijn in het leven geroepen om betere structuur aan de vereniging te geven. Ook heeft het als voordeel dat er specifieke kennis binnen deze werkgroepen aanwezig is, zodat we beter in staat zijn om met behulp van deze kennis de juiste informatie te verzamelen en een gegronde mening over inhoud te vormen.

De werkgroepen zijn als volgt:

  • Vastgoed (waaronder ook duurzaamheid)
  • Wonen (waaronder ook betaalbaarheid & wonen met zorg)
  • Participatie & Communicatie

Mocht u expert op een van deze gebieden zijn, of wilt u graag mee praten over een onderwerp, dan bent u van harte welkom! U kunt dit aangeven bij het secretariaat. Ook zal regelmatig op de website verschijnen wanneer de werkgroepen bij elkaar komen, zodat u hierbij aan kunt schuiven.