Wij zijn!


Huurdersvereniging Reeuwijk is op 8 juni 2015 opgericht om de belangen van de huurders van Woningbouwvereniging Reeuwijk beter te kunnen behartigen.

Het bestuur van Huurdersvereniging Reeuwijk bestaat uit de volgende personen:

  • Piet Capelle (voorzitter)
  • Rob van Geenen (secretaris)
  • Joop Droog
  • Evert Stoppelenburg
  • Wilma Grondman
  • Jeffrey Schavemaker

Onze vereniging heeft een aantal werkgroepen. Deze werkgroepen zijn in het leven geroepen om structuur in de vereniging te krijgen. Ook heeft het als voordeel dat er specifieke kennis binnen deze werkgroepen is, zodat we beter in staat zijn om de juiste informatie te hebben en hier een gegronde mening over de inhoud te vormen.

De werkgroepen zijn als volgt:

  • Vastgoed (waaronder ook duurzaamheid)
  • Wonen (waaronder ook betaalbaarheid & wonen met zorg)
  • Participatie & Communicatie

Mocht u expert in een van deze gebieden zijn, of wilt u graag mee praten over een onderwerp, dan bent u van harte welkom! U kunt dit aangeven bij het secretariaat. Ook zal regelmatig op de website verschijnen wanneer de werkgroepen bij elkaar komen, zodat u hierbij aan kunt schuiven.