Een huis voor iedereen


‘Een huis voor iedereen’ is natuurlijk gemakkelijk

gezegd, we weten allemaal dat er een grote druk is

op de woningmarkt, zowel voor huurwoningen als

betaalbare koopwoningen. We weten ook allemaal

dat elke gemeente de opgave heeft om statushouders

te huisvesten. Het is de Rijksoverheid die elk half jaar

bepaalt hoeveel statushouders gemeenten een plaats

moeten geven om te wonen.

Ieder jaar ontvangt woningbouwvereniging Reeuwijk

van de gemeente het aantal statushouders dat zij dat

jaar in de kernen Reeuwijk, Driebruggen en Waarder

moet huisvesten. Dat doen we naar beste kunnen.

Immers, we willen ook graag andere doelgroepen, die

aangewezen zijn op een sociale huurwoning, voorzien

van een passende en betaalbare woning.

Vaak zijn we aan het puzzelen om te zorgen dat

woningen bij de diverse doelgroepen terecht komen.

Zo zijn er dit jaar woningen toegewezen aan reguliere

woningzoekenden, statushouders en urgent woningzoekenden.

Soms is het zo dat alleengaande statushouders een

eengezinswoning toegewezen krijgen. In zo’n geval is

er altijd sprake van een gezinshereniging. Vaak is de

aanvraag voor gezinshereniging al opgestart en zal

zo’n gezin hopelijk binnen een jaar weer bij elkaar zijn.

Omdat het woningaanbod van Woningbouwvereniging

Reeuwijk vooral uit eengezinswoningen bestaat betekent

dit, dat deze alleengaande statushouders direct in

een eengezinswoning worden geplaatst. Dan hoeft er

op het moment van de komst van vrouw en kinderen

niet opnieuw verhuisd te worden. Deze werkwijze past

binnen de regels van de huisvestingsverordening.

Komt er bij u in de straat een statushouder wonen, dan

zorgt Vluchtelingenwerk voor de eerste kennismaking

tussen deze nieuwkomers en hun buren en omgeving.

Natuurlijk kan het ook een goed idee zijn om zelf het

initiatief tot kennismaking te nemen. Het is immers

altijd prettig om – over en weer – te weten wie er naast

je komt wonen.