Dagelijkse archieven: 27 januari 2023


Beste Leden van de HVR : graag willen wij je op het volgende attent maken !  De secretaris, dhr . Van Geenen, heeft te kennen gegeven zijn functie neer te leggen. Bovendien is een algemeen bestuurslid in november 2022 afgetreden. Daarom zijn we op zoek naar twee enthousiaste HVR – […]

Gezocht: nieuwe bestuursleden


‘Een huis voor iedereen’ is natuurlijk gemakkelijk gezegd, we weten allemaal dat er een grote druk is op de woningmarkt, zowel voor huurwoningen als betaalbare koopwoningen. We weten ook allemaal dat elke gemeente de opgave heeft om statushouders te huisvesten. Het is de Rijksoverheid die elk half jaar bepaalt hoeveel […]

Een huis voor iedereen


De agenda voor deze ledenvergadering ziet er als volgt uit: Opening Mededelingen Notulen ledenvergadering 23 februari 2022 Jaarverslag 2022 (Vragen, vaststelling jaarverslag 2022) Jaarplan 2023 WbvR & HVR (met toelichting) (Vragen, vaststelling jaarplan 2023) Jaarrekening 2022  (Vragen, bevindingen kascommissie, vaststelling jaarrekening, benoemen leden kascommissie) Begroting 2023 (vaststelling begroting) Rondvraag Sluiting De […]

Uitnodiging ledenvergadering woensdag 22 februari in ‘De Brug’