Gezocht: nieuwe bestuursleden


Beste Leden van de HVR : graag willen wij je op het volgende attent maken ! 

De secretaris, dhr . Van Geenen, heeft te kennen gegeven zijn functie neer te leggen. Bovendien is een algemeen bestuurslid in november 2022 afgetreden. Daarom zijn we op zoek naar twee enthousiaste HVR – leden, die het bestuur willen versterken. 

Als secretaris zijnde:  je houdt de inkomende en uitgaande stukken bij, notuleert de vergaderingen van de HVR, houdt het archief op orde, schrijft brieven voor de HVR en organiseert in samenspraak met de voorzitter de verschillende vergaderingen. 

Als algemeen bestuurslid zijnde: je hebt kennis en ervaring met de sociale woningbouw en je staat in goed contact met andere huurders in je omgeving. Je kijkt kritisch mee naar het totale beleid van Woningbouwvereniging Reeuwijk en weet signalen van huurders te toetsen en indien nodig om te zetten in concrete acties naar de woningbouwvereniging of gemeente.

Voor beide vacatures geldt dat het belangrijk is dat je in staat bent om niet alleen je eigen mening te verkondigen, maar ook in staat bent om te zien wat de mening is van de achterban (de huurders van WBVR) en deze voorop te stellen. Als bestuurslid dien je een woning te huren van Woningbouwvereniging Reeuwijk.

WERKWIJZE : 

Ongeveer 1x in de vijf tot zes weken vergader je met de overige leden van het bestuur over de onderwerpen die op dat moment spelen. Dit kan gaan over b.v. het huurbeleid, de prestatieafspraken, de woonvisie e.d. Je kijkt kritisch mee naar het totale beleid van Woningbouwvereniging Reeuwijk. Ook kan het zijn dat je, als je daar tijd voor hebt, de HVR vertegenwoordigt bij bijeenkomsten waar het bestuur voor is uitgenodigd, zoals overleg met de gemeente.

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG ?

• Veel gezelligheid

• Veel waardering van de achterban

• Vergoeding van kosten die je noodzakelijkerwijs maakt en een kleine financiële vergoeding                                                                               

• Veel leerzame zaken

Heb je hart voor de huurders in Reeuwijk, Reeuwijk Dorp, Waarder en Driebruggen? Reageer dan zo snel mogelijk en mail naar info@hvreeuwijk.nl!

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Rob van Geenen.