Woningmarkt verdelen, maar hoe?


De woningmarkt zucht onder het gebrek aan betaalbare woningen. Jongeren vinden maar lastig een geschikt huis of helemaal niet. Nieuwbouwwoningen zijn vaak te duur. De doorstroming van gezinswoningen met een “leeg nest” naar een appartement gebeurt nog te weinig, waardoor er weinig woningen vrij komen. Sterker : zelfs gepensioneerden blijven bij gebrek aan seniorenwoningen vaak wonen in een te ruim huis.

Hoe zouden we de woonruimte beter kunnen verdelen voor alle generaties en inkomensgroepen?

Laat het bestuur van de HVR (secretaris)  schriftelijk weten, als u goede ideeën heeft. Wellicht kunnen we uw ideeën doorspelen naar de daarvoor bevoegde instanties.