Huurverlaging voor corporatiehuurders met hoge huur.


Huur je bij een woningcorporatie en betaal je een hoge huur, maar heb je een laag inkomen? Dan krijg je in 2021 wettelijk recht op huurverlaging. Dat blijkt uit stukken die de regering op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. Het gaat om corporatiehuurders met een inkomen onder de inkomensnorm passend toewijzen en een huur boven de aftoppingsgrens.  

Aftoppingsgrenzen 2020:

  • Huishouden van 1 of 2 personen:   619,01
  • Huishouden van 3 of meer personen:   633,40

Ook op basis van het Sociaal huurakkoord uit 2018 konden huurders aanspraak maken op huurverlaging en huurbevriezing. Dit was meer een gunst dan een recht. Op Prinsjesdag is corporaties zo’n 160 miljoen euro korting op de verhuurdersheffing beloofd in ruil voor de (verplichte) huurverlagingen. Deze regeling gaat alleen gelden voor huurders van woningcorporaties.

Niets doen.

Huurders die voor huurverlaging in aanmerking komen, hoeven zelf geen actie te ondernemen. Zij zullen bij de jaarlijkse huurverhogingsronde in 2021 een voorstel voor huurverlaging krijgen, in plaats van een huurverhoging. Stelt je verhuurder je een huurverhoging voor terwijl je recht denkt te hebben op een huurverlaging? Dan kun je daar bezwaar tegen maken bij de Huurcommissie. Het recht op huurverlaging geldt alleen voor 2021. Komend voorjaar zal de Woonbond uitgebreide informatie rondom deze regeling beschikbaar hebben.