Oppositie wil ruimere toegang tot sociale huur.


In een wetsvoorstel van minister Ollongren wordt de inkomensgrens waarmee je een sociale huurwoning kunt krijgen voor alleenstaanden verlaagd. Veel alleenstaanden dreigen daardoor tussen de wal en het schip te belanden. De sociale huur gaat voor ze op slot, maar een koopwoning of huurwoning in de vrije sector is onbetaalbaar.

Zowel GroenLinks als de SP dienden voorstellen in om de wet te wijzigen en de inkomensgrens te verhogen, Aangezien het Kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer, lijkt er een goede kans dat de wet nog wordt aangepast.

Nu bestaat er nog één grens voor alle type huishoudens. Die ligt nu op €39.055,-  (met een tijdelijke verruiming voor 10% van de woningen tot €43.574,-). In het voorstel van Ollongren gaat dat voor alleenstaanden dus omlaag naar €35.938,- De inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens gaat naar €43.126,- Alhoewel het logisch is een onderscheid te maken in type huishouden, zijn de door Ollongren voorgestelde grenzen veel te laag. De Woonbond en Aedes deden eerder al een voorstel voor hogere grenzen waarbij er ook nog onderscheid wordt gemaakt tussen tweepersoonshuishoudens en huishoudens van drie of meer personen.

De drie oppositiepartijen zijn eensgezind in de wens om de inkomensgrens te verhogen, maar stellen allemaal een iets andere variant voor. In het voorstel van de SP gaat de grens voor iedereen naar €55.000,- zonder onderscheid te maken in  type huishouden. De PvdA maakt wel onderscheid tussen alleenstaanden (€39.055,-) en tweepersoonshuishoudens(€43.574,-) en huishoudens van drie of meer personen (€52.000,-). GroenLinks stelt vooral voor de groep voor huishoudens van drie of meer personen als categorie toe te voegen en legt de inkomensgrens daar ook op €52.000,-

De Woonbond ontving na de aankondiging van de plannen van de minister tal van meldingen. Senioren zijn  bang dat zij nooit meer naar een betaalbare huurwoning kunnen doorstromen, waardoor ze in een te grote woning zullen blijven wonen. Starters zien hun opgebouwde wachttijd in rook opgaan en kunnen de prijzen in de koopsector en de vrije huurmarkt niet opbrengen.

De Woonbond pleit dan ook, samen met corporatiekoepel Aedes, voor eerlijke en ruimere inkomensgrenzen.