Huurdersvereniging Reeuwijk bij Participatielab van Atrivé


20160128_183929_resized

Op uitnodiging van Atrivé hebben er op 28 januari jongstleden drie bestuursleden van de HVR deelgenomen aan het “Participatielab”. Tijdens deze bijeenkomst werd er stil gestaan bij de vraag op welke mogelijke manieren huurders meer betrokken kunnen worden bij de huurdersvereniging. Vragen die hierbij gesteld werden waren: “hoe kan je zorgen dat huurders betrokken worden in de besluitvorming?” en “hoe kan een huurdersorganisatie effectief ervoor zorgen dat er informatie wordt gehaald bij de huurders?”.

 

Tot onze grote verbazing kregen wij van tevoren de vraag of wij iets wilden vertellen over de manier waarop wij huurders betrekken bij de huurdersvereniging. Wij hebben tijdens deze bijeenkomst uitleg mogen geven over de werkgroepen. Het bleek dat de andere huurdersorganisaties overwegend werken met bewonerscommissies (vertegenwoordiging per blok of accommodatie) en dat onze organisatievorm erg vernieuwend is. Er is korte uitleg gegeven over hoe onze vereniging is ontstaan, hoe wij invulling geven aan de huurdersparticipatie en het werven van leden. Wij ontvingen veel enthousiaste reacties over de werkgroepen en we verwachten dan ook dat er op termijn meer huurdersverenigingen zullen zijn die met werkgroepen gaan werken!

 

Naast de huurdersparticipatie, hebben we ook met elkaar gesproken over onderhandelen en onderhandelingsstijlen. Het was fijn om hier mee te kunnen oefenen. Heel wat wijzer geworden, maar ook erg trots, zijn wij na een leerzame middag en avond weer huiswaarts gekeerd.

 

Mocht u meer willen weten over de inhoud van het programma:

http://www.atrive.nl/agenda-opleidingen/artikel/article/participatielab-28-januari-2016/