Dagelijkse archieven: 4 februari 2016


Op uitnodiging van Atrivé hebben er op 28 januari jongstleden drie bestuursleden van de HVR deelgenomen aan het “Participatielab”. Tijdens deze bijeenkomst werd er stil gestaan bij de vraag op welke mogelijke manieren huurders meer betrokken kunnen worden bij de huurdersvereniging. Vragen die hierbij gesteld werden waren: “hoe kan je […]

Huurdersvereniging Reeuwijk bij Participatielab van Atrivé