Algemene ledenvergadering


Wanneer:
28 februari 2019 @ 19:30 – 22:00
2019-02-28T19:30:00+01:00
2019-02-28T22:00:00+01:00
Waar:
Zalencentrum De Brug
Dunantlaan 1
Reeuwijk
Contact:
Anneloes Vennik

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de ledenvergadering op

 

Donderdag 28 februari 2019 om 19:30 uur

in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk.

 

De agenda voor deze ledenvergadering ziet er als volgt uit:

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Voorstellen huurderscommissaris
 4. Notulen ledenvergadering 21-2-2018
 5. Jaarverslag 2018 / Jaarplan 2019 (met toelichting) (Vragen, vaststelling jaarverslag & jaarplan 2019)
 6. Jaarrekening 2018 / Begroting 2019 (Vragen, bevindingen kascommissie, vaststelling jaarrekening en –begroting, benoemen leden kascommissie)
 1. Afscheid aftredende bestuursleden – benoeming nieuwe bestuursleden
 2. Rondvraag
 3. Pauze
 4. Thema: Handreikingen voor langer thuis wonen.
 5. Sluiting

 

De genoemde documenten zijn terug te vinden op de website: www.hvreeuwijk.nl/documentenen liggen ook ter inzage bij Woningbouwvereniging Reeuwijk, Koningin Wilhelminahof 6 te Reeuwijk.

 

Wij hopen u te zien op 28 februari!