Dagelijkse archieven: 11 februari 2019


Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de ledenvergadering op Donderdag 28 februari 2019 om 19:30 uur in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk. De agenda voor deze ledenvergadering ziet er als volgt uit: Opening Mededelingen Voorstellen huurderscommissaris Notulen ledenvergadering 21-2-2018 Jaarverslag 2018 / Jaarplan 2019 (met toelichting) Vragen, […]

Uitnodiging Ledenvergadering op donderdag 28 februari 2019