Jaarlijkse archieven: 2022Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de ledenvergadering op woensdag 23 februari 2022 om 19:30 uur in Zalencentrum “De Brug”, Dunantlaan 1, Reeuwijk. De agenda voor deze ledenvergadering ziet er als volgt uit: Opening Mededelingen Notulen ledenvergadering 26 februari 2021 Jaarverslag 2021 / Jaarplan 2022 (met toelichting) Vragen, […]

Algemene ledenvergadering 23 februari 2022