Ledenvergadering Huurdersvereniging Reeuwijk


Wanneer:
29 juni 2016 @ 20:00 – 22:00
2016-06-29T20:00:00+02:00
2016-06-29T22:00:00+02:00
Waar:
De Brug
Dunantlaan 1
2811 CA Reeuwijk
Nederland
Contact:
Anneloes Vennik
06-10080199

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de ledenvergadering op

 

Woensdag 29 juni 2016 om 20:00 uur

in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk.

 

De agenda voor deze ledenvergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 25-11-2015.
 4. Jaarverslag 2015
 5. Verslag werkgroepen:
  1. Wonen
  2. Vastgoed
  3. Participatie & Communicatie
 6. Jaarrekening 2015
 7. Bevindingen kascommissie
 8. Vaststellen van jaarverslag en jaarrekening.
 9. Benoemen lid kascommissie.
 10. Rondvraag
 11. Pauze
 12. Spreker: Sietse de Haan: energie besparen in en om je huis.
 13. Sluiting

De genoemde documenten zijn hier terug te vinden en liggen ook ter inzage bij Woningbouwvereniging Reeuwijk, Koningin Wilhelminahof 6 te Reeuwijk.

Wij hopen u te zien op 29 juni!