Algemene ledenvergadering


Wanneer:
22 februari 2017 @ 20:00 – 22:00
2017-02-22T20:00:00+01:00
2017-02-22T22:00:00+01:00
Waar:
De Brug
Dunantlaan 1
2811 CA Reeuwijk
Nederland
Contact:
Anneloes Vennik-Steenwijk

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de ledenvergadering op

Woensdag 22 februari 2017 om 20:00 uur in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk. 

De agenda voor deze ledenvergadering ziet er als volgt uit:

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 29-6-2016.
 4. Jaarverslag 2016 / Jaarplan 2017
 • Vragen, vaststelling jaarverslag & jaarplan 2017
 1. Verslag energiecoaches
 2. Jaarrekening 2016 / Begroting 2017
 • Vragen, bevindingen kascommissie, vaststelling jaarrekening en –begroting, benoemen leden kascommissie.
 1. Verkiezing bestuursleden:
 • Koos de Kamper
 • Jeffrey Schavemaker 
 • Wilma Grondman

Herverkiezing bestuursleden:

 • Piet Capelle
 • Evert Stoppelenburg
 1. Jaarvergadering algemeen
 2. Rondvraag
 3. Pauze
 4. Spreker Paul van Weelden: inbraakpreventie
 5. Sluiting

 

De genoemde documenten zijn terug te vinden op de website: www.hvreeuwijk.nl/documenten en liggen ook ter inzage bij Woningbouwvereniging Reeuwijk, Koningin Wilhelminahof 6 te Reeuwijk.

 

Wij hopen u te zien op 22 februari!