Algemene ledenvergadering


Wanneer:
21 februari 2018 @ 19:30 – 21:30
2018-02-21T19:30:00+01:00
2018-02-21T21:30:00+01:00
Waar:
Zalencentrum De Brug
Dunantlaan 1
2811 CA Reeuwijk
Nederland
Contact:
Anneloes Vennik
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de ledenvergadering op

Woensdag 21 februari 2018 om 19:30 uur in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk.

De agenda voor deze ledenvergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen ledenvergadering 22-2-2017

4. Jaarverslag 2017 / Jaarplan 2018 (met toelichting)

Vragen, vaststelling jaarverslag & jaarplan 2018

5. Jaarrekening 2017 / Begroting 2018

Vragen, bevindingen kascommissie, vaststelling jaarrekening en –begroting, benoemen leden kascommissie.

6. Rondvraag

7. Pauze

8. Leefbaarheid binnen de wijken.

9. Sluiting

 

De genoemde documenten zijn terug te vinden op de website: www.hvreeuwijk.nl/documenten en liggen ook ter inzage bij Woningbouwvereniging Reeuwijk, Koningin Wilhelminahof 6 te Reeuwijk.

 

Wij hopen u te zien op 21 februari!