Wijziging binnen bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk


In goed overleg is besloten dat Stefan Vogelaar zijn taken als voorzitter van Huurdersvereniging Reeuwijk neerlegt, en dat Piet Capelle deze overneemt. Het lukt Stefan op dit moment, door veranderingen in zijn persoonlijke situatie, niet goed om de taken die bij het voorzitterschap horen, goed uit te voeren.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Het bestuur van Huurdersvereniging Reeuwijk